1.    KORRALDAJA

1.1    Saadet toodab AS Postimees Grupp, registreeritud asukoht Harju maakond, Tallinn, Tartu mnt 80, 10112, registrikood 10184643, e-post elmar@elmar.ee , telefon 7 427 520 (edaspidi: Korraldaja).

2.    SAADE JA SAATES OSALEMISE REEGLID

2.1    Saade “Õhus on armastust” (edaspidi: Saade) toimub reedeti 19:00-22:00 ning on järelkuulatav raadio Elmar veebilehelt tähtajatult.

2.2    Saates osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Saate reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Saates osaleda.

3.    MUUD TINGIMUSED

4.1    Osaleja annab Saates osalemiseks oma isikuandmete edastamisega Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid vastavalt Eesti Meedia isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes Saate formaadi jaoks vajalikes tegevustes sh. Kuulutab osaleja kontaktandmed välja otse-eetris.

4.2    Korraldaja kasutab Osaleja isikuandmeid üksnes Saate formaadiga seotud eesmärkidel (s.o. kuulutab osaleja andmed välja otse-eetris ja säilitab saate salvestuse järelkuulatavana Raadio Elmar veebis).

4.3    Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada saade ja jätta edastatud kontaktandmed otse-eetris välja kuulutamata.

4.4    Kõik Saate formaadiga seotud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5    Kõik pretensioonid seoses Saate korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Õhus on armastust - Pretensioon” käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. AS Postimees Grupp lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.