Raadio Elmari sotsiaalmeedia tarbijamängude korraldamise tingimused

FOTO: Raadio Elmar

 1. Raadio Elmari sotsiaalmeedia tarbijamänge (edaspidi Mäng) korraldab korraldab AS Postimees Grupp, registreeritud asukoht Harju maakond, Tallinn, Tartu mnt 80, 10112, registrikood 10184643, e-post elmar@elmar.ee, telefon 7 427 520 (edaspidi Korraldaja).
 2. Mänge viiakse läbi raadio Elmari sotsiaalvõrgustikus Facebook ja Instagram.
 3. Mängudes võivad osaleda Eesti Vabariigis elavad füüsilised isikud (edaspidi Kampaanias osaleja) välja arvatud AS Postimees Grupi kontserni töötajad.
 4. Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust ja vastavust Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud tingimustele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.
 5. Mäng korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.
 6. Mängude võitja nimi avaldatakse raadio Elmari Facebooki või Instagrami lehel.
 7. Mängu võitjaga võetakse ühendust hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist Facebooki või Instagrami sõnumi kaudu.
 8. Auhinna kättesaamiseks võtab Korraldaja võitjaga ühendust ning seejärel lepitakse kokku võidu üleandmise üksikasjad.
 9. Auhinna kättesaamiseks võtab Korraldaja võitjaga sõnumi teel ühendust vastava sotsiaalmeedia kanali kaudu, kus Mäng korraldati.
 10. Kui Korraldaja ei saa võitjaga ühendust 7 tööpäeva jooksul võitja nime avaldamisest sotsiaalmeedia lehel, jätab raadio Elmar endale õiguse keelduda võidu väljastamisest.
 11. Juhul, kui Korraldaja on saanud võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järele, loobub auhinnast teavitamisel või ei esita Korraldajale piisavalt dokumente, mis kinnitaks tema isikut, hoiab Korraldaja auhinda alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata.
 12. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi Korraldaja ei kompenseeri.
 13. Auhinna väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ega vahetata muu asja või teenuse vastu.
 14. Välja loositud auhinnaga ei kaasne tähtajalist kohustust ega muid kohustusi.
 15. Korraldajal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest sotsiaalmeedia vahendusel.
 16. Tingimuste olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu (force majore) korral on Korraldajal õigus Mäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest kohe sotsiaalmeedia või raadio Elmari kodulehe vahendusel.
 17. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine või Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada, mis ei ole tingitud korraldaja süüst) ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 18. Korraldajal on õigus eemaldada Mängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta tingimustele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et Kampaanias osaleja kasutab valekontot.
 19. Kõik pretensioonid seoses Mängudega tuleb saata kirjalikult märkega «Elmari facebookimäng» või «Elmari instagramimäng» hiljemalt nädal pärast Mängu toimumist käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. AS Postimees Grupp lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest. 
 20. Kampaanias osaleja annab Mängus osalemiseks oma isikuandmete edastamisega Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid vastavalt AS Postimees grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes võitja väljaselgitamiseks ning Mängu auhinna kohale toimetamiseks.
 21. Korraldaja kasutab Kampaanias osaleja isikuandmeid üksnes Mänguga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Mänguga seotud informatsiooni edastamiseks).
 22. Kõik Mängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
Tagasi üles
Back