Kas rõdul tohib grillida?

Rõdul grillimine

FOTO: Eesti Grilliliit

Eesti Grilliliidu juhatuse liige Auris Rätsep kinnitas raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et millegipärast on Eesti inimestel huulil ja meeltes, et rõdudel ei tohi grillida. Lühike jutuajamine lükkas selle väite ümber. Tõsi - asjaolusid, mida arvestada tuleb, on mitmeid.

Hästi lühidalt kokku võttes: rõdul mitte ei tohi grillida vaid rõdul just peakski grillima, aga seda tuleb teha vastavalt seadustele, kehtivatele normidele ja mõistlikkuse piirile, mis puudutatab naabritega suhtlemist. 

Rõdul tohib grillida õige grilliaparaadiga, milleks on eelkõige elektrigrill. Tohib ka gaasigrilliga, kui konkreetse vahendi kasutusjuhendis on kirjas, et võib. Üks rusikareegel, mida rõdul teha ei tohi, on lahtine tuli. Lahtise tulega rõdudel grillimine on Päästeameti poolt kategooriliselt keelatud. Lahti seletatult - ei mingeid BBQ ahjusid ega söegrille rõdudel!

Aga mida teha siis, kui ühistu keelab rõdul grillimise ära? Kuigi eestlased kipuvad olema keelamise rahvas, siis sarnaselt suitsetamisega ei ole grillimist ära keelata kuigi kerge. Põhimõtteliselt võib ühistu oma sisekorrareeglitega mingeid tegevusi mitte lubada, kuid kui tegemist on inimesele kuuluva vara, mitte üürikorteriga, on keeldu keeruline kehtestada. Auris Rätsep viitab siinkohal pigem mitte käskudele ja keeldudele, vaid soovitab mõelda naabritele. «Tegu on intelligentsi ja soliidsuse küsimusega, kui teate, et see tegevus naabritele üldse ei meeldi või ülal elab paadunud taimetoitlane, kes läheb lihalõhnade peale täiesti hulluks,» soovitab Auris Rätsep naabritega arvestada. «Inimene ikka harrastagu seaduse piires kõiki tegevusi, mida Eestis teha tohib,» ei pea mees liigset käskude ja keeldude jagamist otstarbekaks. Grillimiseni!

Tagasi üles